Traject en tarieven

Een gratis oriënterend gesprek is de allereerste stap. In dit gesprek onderzoeken we of lichaamsgerichte therapie de meest helpende vorm van ondersteuning voor je is.

Daarbij is het van belang dat je een goede indruk van mij als therapeut krijgt. In het oriënterende gesprek kan ik mij een beeld vormen van waar je aan wilt werken en of ik met jou als cliënt kan werken. We proberen de vraag waar je mee wilt werken ook zo concreet mogelijk te krijgen en als we nog tijd hebben, kun je gelijk al ervaren wat lichaamsgericht werken is. 
Als je een traject wilt volgen, kun je uitgaan van 5 tot 10 sessies. Tussentijds evalueren we samen wat je hebt bereikt en onderzoeken we welke meerwaarde een vervolgtraject kan hebben.

Mijn sessies komen niet in aanmerking voor vergoeding bij een verzekeraar, daarom houd ik mijn tarief relatief laag. Een sessie kost 65 euro. De duur van een sessie ligt tussen 60 en 75 minuten. Mocht het bedrag toch een probleem vormen, dan kunnen we kijken of we een oplossing kunnen vinden. Je kunt kosteloos annuleren tot 48 uur van te voren. 

Wil je een afspraak voor een orienterend gesprek maken? Klik dan hier

Registraties
-Beroepsvereniging SBLP registratie nr. 09116420
-Kamer van Koophandel nr. 24427245

Klachten
-Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie CAM Coöperatie nr. 9116420.
-Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding die ik je bied. Ik hoop uiteraard dat je het probleem dan met mij wilt bespreken. Rechtstreekse en eerlijke communicatie helpt immers veel problemen de wereld uit. Heb je dit gedaan en blijft het probleem naar jouw mening onopgelost, dan kun je een klacht indienen conform het klachtenreglement van de SBLP.